JZJ2S系列罗茨水环真空机组

JZJ2S系列罗茨水环真空机组

JZJ2S系列罗茨水环真空机组

  • 产品详情

       JZJ2S系列罗茨水环机组是由ZJ型罗茨泵作为主抽泵,双级水环泵或罗茨--水环机组作为前级泵组成的抽气机组。它除了可以用来抽除一般气体外,还可以抽吸含有水分或少量灰尘的气体。即与一般机械真空泵相比,不怕油污染,不怕水气及微尘,而与一般的水环式真空泵相比,具有真空度高以及在高真空度工况下抽速大的特点。


                             JZJ2S系列罗茨--水环真空机组技术规格:


机组型号
主泵
前级泵
抽速(L/S)
*限压力(
总功率
JZJ2S70-2
ZJ70
2SK-1.5
70
2.67×102
5.5
JZJ2S70-1
ZJ70
2SK-3
70
2.67×102
9
JZJ2S150-2
ZJ150
2SK-3
150
2.67×10-2
10.5
JZJ2S150-1
ZJ150
2SK-6
150
2.67×102
18
JZJ2S300-2
ZJ300
2SK-6
300
2.67×102
19
JZJ2S300-1
ZJ300
2SK-12
300
2.67×102
26
JZJ2S600-2A
ZJ600
2SK-12
600
2.67×102
27.5
JZJ2S600-2B
ZJ600
2SK-20
600
2.67×102
42.5
JZJ2S150-4.2
ZJ150
ZJ30、2SK-1.5
150
6.7×10
7.75
JZJ2S300-4.2
ZJ300
ZJ70、2SK-1.5
300
6.7×10
9.5
JZJ2S300-4.1
ZJ300
ZJB70、2SK-3
300
6.7×10
13
JZJ2S600-4.2
ZJ600
ZJB150、2SK-3
600
6.7×10
16
JZJ2S600-4.1
ZJ600
ZJB150、2SK-6
600
6.7×10
23.5
JZJ2S1200-4.2
ZJ1200
ZJB300、2SK-6
1200
6.7×10
30
JZJ2S1200-4.1
ZJ1200
ZJB300、2SK-12
1200
6.7×10
37
JZJ2S2500-4.2A
ZJ2500
ZJB600、2SK-12
1200
6.7×10
44.5
JZJ2S2500-4.1B
ZJ2500
ZJB300、2SK-20
1200
6.7×10
59.5
JZJ2S300-4.21
ZJ300
ZJ70、ZJB30、2SK-1.5
300
5×10-1
10.25
JZJ2S600-4.2.1
ZJ600
ZJ150、ZJB70、2SK-3
600

17.5
JZJ2S1200-4.2.1
ZJ1200
ZJ300、ZJB150、2SK-6
1200
5×10-1
33
JZJ2S2500-4.2.1
ZJ2500
ZJ600、ZJB300、2SK-12
2500
5×10-1
48.5


※注明:1、以上为行业推荐标准型号,也可根据用户特殊要求,异型设计

            2、单泵的技术指标详见各泵说明书

            3、以上规格的前级泵可用2YK系列油环泵代替,*限压力随之降低